kontakt

Sådan håndterer vi dine persondata


Sådan kommer du i kontakt med os
Kiropraktorhuset Roar
Stændertorvet 2, 1. sal
4000 Roskilde
Telefon: 46371860
E-mail: Kiropraktor@kirosk.dk
CVR: 34600376

Hvilke data registrerer vi på dig?
Man deler persondata op i to kategorier: Almindelige personoplysninger og følsomme personoplysninger. Afhængigt af hvilken kategori, oplysningerne tilhører, er der særlige krav, vi (Kiropraktorhuset Roar) skal leve op til, når vi håndterer dine data. Som patient i klinikken vil vi registrere nogle forskellige data på dig:Når du besøger vores hjemmeside benytter vi cookies (små tekstfiler) til at forbedre indholdet af hjemmesiden. Vores cookies bruges kun anonymiseret til statik. Vi benytter ikke cookies til markedsføring.

Hvordan håndterer vi dine data?
Der er særlige krav til behandlingen af personfølsomme data, og vi stiller meget høje krav til sikkerheden af dine oplysninger, herunder kryptering, firewalls, virusbeskyttelse og en god datasikkerhedspolitik, som alle vore medarbejdere skal leve op til.

Nogle af dine data vil blive håndteret af andre end os hos Kiropraktorhuset Roar. Det gælder blandt andet, hvis du får foretaget røntgen eller ultralydskanning på klinikken. Vores billeddiagnostiske materiale bliver overført gennem en sikker forbindelse til en sikker server i Odense, hvor billederne lagres og sikres sammen med en stor mængde andre billeder, fra andre kiropraktorklinikker. Det sikrer os en nem og hurtig back-up af dine billeder, og det har også den fordel, at hvis du en dag skal til en anden kiropraktor, vil han/hun med din tilladelse kunne hente vores billeder ned på deres computer. Billedserveren i Odense drives af kiropraktorernes efteruddannelses- og forskningsenhed: Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB). Vi har indgået databehandleraftale med NIKKB, som sikrer at NIKKB skal leve op til gældende regler i håndteringen af dine data.

Det kan i nogle tilfælde være relevant at udveksle dine journaldata med din læge eller anden behandler. Dette sker også via et sikret system og kræver dit mundtlige samtykke. Systemet drives af vores journalsystemudbyder Cliniccare. Vi har en databehandleraftale med Cliniccare, som sikrer at også Cliniccare er forpligtet til at leve op til gældende regler om databeskyttelse. Reglerne om videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger er nærmere specificeret i Sundhedslovens kapitel 9.

Nogle patienter har en sundhedsordning eller en forsikring, som i nogle tilfælde kræver en status fra os for evt. at kunne bevilge flere behandlinger. Oplysningerne sendes via sikker mail, pr. post eller i et elektronisk system, som forsikringsselskaberne stiller til rådighed. Førend vi må sende dine journaldata til andre end sundhedspersonale, vil det kræve dit skriftlige samtykke. Dit samtykke er kun gældende for det igangværende behandlingsforløb og gælder i 12 måneder. Da forsikringsselskaber, sundhedsordninger osv. arbejder selvstændigt på vegne af dig og din henvendelse til dem, er det selskabernes opgave at leve op til kravene om beskyttelse af persondata. Vi afleverer med dit samtykke informationer til dem, men det er selskaberne selv, der behandler dine data. Vi skal således ikke have en databehandleraftale med forsikringsselskaber og sundhedsordninger.

Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage. Dette sker ved at kontakte klinikken på telefon eller mail. Det vil dog betyde, at samarbejdet med sundhedsordningen eller forsikringen afbrydes. Således vil du selv stå for betaling af fremtidig behandling, men også være ansvarlig for evt. restance til klinikken i form af manglende betaling fra forsikring eller sundhedsordning i dine tidligere forløb.

Træner du pilates, reformer eller fysioflow på klinikken, og booker du selv tider via vores hjemmeside, så lagres dine kontaktoplysninger og dine tilmeldte og afholdte træninger på hjemmesiden www.timecenter.dk

Dine personfølsomme data vil aldrig blive overført til et land uden for EU. På nuværende tidspunkt har vores databehandlere servere stående i Danmark.

Kan jeg få adgang til min journal?
Ja, det er din ret. Vi må dog ikke sende den via mail, da den jo indeholder personfølsomme oplysninger. Vi kan printe den, og du kan afhente den på klinikken. Sørg for at kontakte klinikken i god tid, så vi kan nå at få den klar til dig. Hvis du søger behandling på en anden kiropraktorklinik, kan vi sende din journal gennem et sikret system.

Kan jeg få ændret eller slettet noget i min journal?
I følge sundhedslovgivningen (Journalføringsbekendgørelsen - BEK nr 1090 af 28/07/2016, §14), må vi ikke slette oplysninger i din journal. Er du uenig med noget af det, der står i journalen, eller vil du have noget præciseret, kan det blive skrevet ind i journalen som en tilføjelse. Kontakt klinikken i sådan et tilfælde, men husk igen at undgå at skrive personfølsomme oplysninger i en mail. Det bedste vil være, at du kontakter os personligt.

Vil du have slettet eller ændret oplysninger om dit forbrug af træning via. timecenter.dk, kontakter du os bare.

Hvornår sletter I min journal?
I følge Sundhedslovgivningen ((Journalføringsbekendgørelsen - BEK nr 1090 af 28/07/2016, §15) skal vi gemme din journal i mindst 10 år. Herefter må vi slette den. Det er dog vores erfaring, at vi ofte har patienter der kommer på klinikken gennem en lang årrække, men med års mellemrum. Her kan det være til stor gavn, at kunne slå op i journalen, og se hvordan tidligere forløb, undersøgelser osv. har været. Vi gemmer derfor som udgangspunkt alle journaler. Ønsker du, at vi sletter din journal, kan dette ske tidligst ske 10 år efter seneste journalnotat.

Hvad nu hvis jeg vil klage over jeres behandling af mine personoplysninger?
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Kiropraktorhuset Roar | Stændertorvet 2, 1.sal | 4000 Roskilde | tlf. 4637 1860 | kiropraktor@kirosk.dk